ඔබගේ දුරකථනයත් ඇන්ඩොයිඩ් ද? එහෙනම් සැලකිලිමත් වෙන්න.


ඇන්ඩොයිඩ් ඇප්ස් වලින් ෆෝන් වලින් තොරතුරු සොර ගන්නා අප්ස් බෝවේ විශ්වාස වන්ත ඇප්ස් සපයන වෙබ් අඩවි මගින් පමණක් ඇප්ස් බාගන්න වැඩ්විස්තර බලාපොරොත්තු  වන්න.

Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon