ඔයාලගේ සීට් එකත් Search Engines වල search වෙන්න හදමු | Submit Your Site Free


ඔයාලගේ සීට් එකත් Search Engines  වල search වෙන්න හදමු | Submit Your Site Free
ඔයාල අමාරුවෙන් බ්ලොග් එකක් හරි වෙබ් Site  එකක් හදන්නේ එක ජනප්‍රිය කරගන්නනෙ ඔයාලගේ Site එක ගූග්ලේ  වගේ Search Engines වල search  වෙන්නේ නැත්තම් කොහොමද ඔයාලගේ Site එක කවුරු හරි හොයාගන්නේ හොයාගන්න බැරිනම් කොහොමද ඔයාලගේ site එක ජනප්‍රිය වෙන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය Site  හදන්නේ ෆ්‍රී  දෙන තැනකින්නේ බ්ලොගර්  වගේ ඉතින් මෙව්වා ගූග්ලේ වගේ Search Engines වල search  වෙනවා අඩුයි ගූග්ලේ වගේ Search Engines වල search වෙන්න හදාගමු මෙන්න ක්‍රමේ.
ඔය යට තියෙන්නේ එකේ 
URL: මෙතනට ඔයාලගේ site එකේ ෆුල් address එක දෙන්න මේවගේ  http://trickssinhalen.blogspot.com

E-mail: මෙතනට ඔයාලගේ email එක දෙන්න.
දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ site එක search වෙන්න ඕනේ Search Engines තෝරලා tick එකක් දාල Submit Your Site! Click කරන්න දැන් හරි.  සැලකිලිමත් වන්න  Submit Your Site! මේක එක පාරක් click කරන්න ගොඩක් පාරක් click කිරීමෙන් වලකින්න!.

FREE Site Submission!
 URL:
 E-mail:
Add Free Site Submitter to Your Website - Click Here!
Default EnginesAdditional Engines
AtomicBot
Burf
Claymont
FyberSearch
Google
Google-ca
Google-fr
ScrubTheWeb
SplatSearch
Subjex
Unasked
Walhello
Abacho (.de)
Acoon (.de)
BigFinder
ExactSeek
OnSeek
SearchEngine
SearchSight
SearchWarp
WebWizard


WARNING: Do not re-submit your site too frequently (spamming) !!! Many search engines will block your site if you attempt to re-register too often.
NOTE: Register your site every 3 - 4 weeks or when you make significant changes to your site.
NOTE: If your website has not been designed for maximum search engine appeal, then the chances of it 
receiving a high ranking are very small. It is wise to evaluate your Meta Tags and content before submitting to the major search engines. You may do this yourself or why not let the experts improve your rankings!

Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon