ලස්සන nick name එකක් හදාගමු හදාහගෙන fb එකට දාමු

මෙන්න මේවා  copy කරගෙන ලස්සන nick name එකක් හදාගෙන ෆ්බ් එකට nimbuzz එකට වගේ ගොඩක් ඒවාට  දාගන්න name කියන තැනට ඔයාලගෙ name  එක දාගන්න
ıllıllı.·°¯°·._ (NAME)_.·°¯°·.ıllıllı
-◘◙▓▒∕∕∕∕◊∕∕∕∕(name)∕∕∕∂∕∕∕∕∕▒▓◙◘-
•------▄█▌♥♫name♫♥▌█▄------•
•—»♥.· ̄`·♥name♥.· ̄`♥«—•
╠◊♥(NAME)♥◊╣
▓♫♥ (NAME) ♥♫▓
╔═.♥.════╗
║ ♠ name ♠ ║
╚════.♥.═╝
◄☺φ☼▒♥(NAME)♥▒☼φ☺►
←☻«↨►╬ (NAME)╬◄↨»☻→
♪♥♪♥•(NAME)•♥♪♥♪
________.♫♥♫♥.(NAME).♫♥♫♥.________
▒♥(NAME)♥▒

('.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙')name('.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙')
٠•●♥·˙‘°ºὄ•❤•.♥ ╣ - - (name) - - ╠ ♥.•ὄ•❤º°‘˙·♥●•٠

╔═══▓♫♥(NAME)♥♫▓═══╗

♥*´¨`*♥•.¸¸.•´¯`•.¸♥ Name
!!!!¸.•°``°•♥ (NAME)♥•°``°•.¸!!!!
★·.·´¯`·.·★name★·.·´¯`·.·★
๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ name ๑۩ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ name ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸
•·.·´¯`·.·• name •·.·´¯`·.·•
(¯`·._(¯`·._(¯`·._( name )_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)
*´¯`*.¸¸.*´¯`* name *´¯`*.¸¸.*´¯`*
§.•´¨'°÷•..× name ×,.•´¨'°÷•..§
]|I{•------» name «------•}I|[

╞☺♀▓▒░►♣♠☺‎(NAME)☺♠♣◄░▒▓♀☺╡
♥.•´¯´•.¸name¸.•´¯`•.♥
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°name°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
°°°·.°·..·°¯°·._.·name·._.·°¯°·.·° .·°°°
•´¯`•. name .•´¯`•
׺°”˜`”°º× name ׺°”˜`”°º×
•]••´º´•» name «•´º´••[•

Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon