ප්‍රසිද්ධම හා ජනප්‍රියම web අඩවි දහය මෙන්න | Top 10 Websites Of The World

ප්‍රසිද්ධම හා ජනප්‍රියම web අඩවි දහය මෙන්න  | Top 10 Websites Of The World                               1. Google | ගුගල්     2.  Facebook  | ෆේස්බූක්    3.Youtube | යුටුබ්

     4.Yahoo! | යාහු 


      

     5.Baidu | බයිදු 


    6.Amazon | ඇමසන්

    7.Wikipedia | විකීපිඩියා


    8. Tencent QQ | ටෙන්සෙන්ට් ක්යු ක්යු   9.Windows Live | වින්ඩොව්ස්  ලයිව් 

   10.Linked In | ලින්කෙඩ් ඉන්

Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon