ඔක්කොම download කරගන්න බැරී උනාද? මෙන්න ඒකට පට්ටම packages ටිකක්.

ඔක්කොම download කරගන්න බැරී උනාද? මෙන්න ඒකට පට්ටම packages ටිකක් ඉන්ටෙර්නෙට් මාරගෙනම කන්න උනත් බැරියේ මෙහෙම පච්කගේ එනකොට මොබිටෙල් නේ 3G ත් හැමෝටම වගේ ඇති මෙන්න බලන්නකෝ packages ටික  මරු පොඩි Video  එකකුත් තියෙනවා බලන්නකෝ.


Package TypeValue +Heavy SurferHeavy DownloaderMax Downloader
Monthly Subscription Fee without Tax (Rs.)4755908901290
Free Bundle (GB)
(09:00-00:00)
2.54710
Free Late night bundle (GB)
(00:00-09:00)
45710
Excess Usage Charge on Data (Rs.)2o cents per MB2o cents per MB2o cents per MB15 cents per MB
Refundable deposit1,0001,0001,5002,000
Max Downlink Speed3.6 Mbps3.6 Mbps3.6 Mbps7.2 Mbps
Max Uplink Speed1.98 Mbps1.98 Mbps1.98 Mbps5.76 Mbps
Connection Fee (Rs.)100100100100
Credit Limit (Rs.)1,0001,0001,5002,000
Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon