ඔයාලගේ පරිගණකයේ Hardwares වල ඇත්තම තොරතුරු එකපාරින් බලාගමු.

.
ඔන්න යාලුවනේ අද මම ගේනවා පොසඩ් software කෑල්ලක් ඔයාලගේ පරිගණකයේ Hardwares වල ඇත්තම තොරතුරු එකපාරින් බලාගන්න පුළුවන් 5Mb ටත් අඩුයි මෙන්න මේ තොරතුරු මේකෙන් බලාගන්න පුළුවන්
including Ram,Mother board, main board of your computer

CPU

Name and number.
Core stepping and process.
Package.
Core voltage.
Internal and external clocks, clock multiplier.
Supported instruction sets.
Cache information.Mainboard

Vendor, model and revision.
BIOS model and date.
Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
Graphic interface.

Memory

Frequency and timings.
Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.

System

Windows and DirectX version.

බාගන්න මෙතනින් මෙය ඉබේම බාගතවෙන බැවින් මදවේලාවක් එම පිටුවේ රැදී සිටින්න
බලන්නකෝ මේකෙන් ඔයාලගේ පරිගණකයේ තොරතුරු ගොඩක් එකපරින්ම ගන්න පුළුවන්.
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
October 9, 2013 at 7:27 AM ×

ko bn link eka? :S

Congrats bro එෆ්බිඅයි නියෝජිත ඉමො කොල්ලා you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon