ෆෙස්බුකියට චලනය වන පින්තුර දාන්න. how to share Animation pictures in facebook

කොහොමද යාලුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ෆෙස්බුකියේ වැඩකෑල්ලක් ඒ තමයි චලනය වන රුප. කට්ටිය දැකල ඇති චලනය වන රූප Animation pictures මෙව්වා facebook එකට දාන්න අමාරුයි නමුත් සමහර අය දාල හරි share කරලා හරි ඇති මම පස්සේ දවසක චලනය වන රූප facebook එකට දාන හැටි කියල දෙන්නම් අදට ඔයාලට චලනය වන පින්තුර ටිකක් දෙන්නම් facebook එකේ share කරන්න පුළුවන් එව්වා මේ බලන්න කැමති පින්තුරයක් තෝරාගෙන ඒවගේ යට තියෙන ලින්ක් එකෙන් facebook එකේ share කරගන්න පුළුවන්.Photo
මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.


මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.


මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.

Photo

මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.

Photo

මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.


Photo

මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.


මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.


මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.

Photo

මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.

for you  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://pizzaplot.com/?usr=prinzale

මෙම පින්තුරය facebook එකේ share කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කිරීමෙන්.
Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon